Unutmayın; Önlemek, Ödemekten Daha Maliyetsiz ve İnsânidir!

+90(262) 642 83 83

Bize bu numaradan ulaşabilirsiniz

MOBİL SAĞLIK TARAMA HİZMETİ

MOBİL SAĞLIK TARAMA HİZMETİ

MOBİL SAĞLIK TARAMA HİZMETİ

Sağlık Bizim Asli İşimiz

20 yıllık tecrübelerimiz, konusunda uzman doktorlarımız ve sağlık personelimiz; laboratuarlarımız ve yine son teknoloji ürünü sağlık araç gereç ve ekipmanlarımız ile mobil sağlık hizmetleri de aslında bizim asli işimizdir.

Yukarıda saydığımız tüm detaylar ve tecrübeler sağlık kadar hassas bir konuda ne kadar önemliyse mobil sağlık hizmetlerinin kaliteli bir ekip tarafından en doğru yöntem ve tekniklerle yapılması da çok önemlidir.

İşte bu hassasiyetimiz ışığında hazırlamış olduğumuz son teknoloji aracımız ile ve bu hizmeti arada hiçbir aracı olmadan birinci elden veriyor olmamızın beraberinde getirdiği uygun maliyet avantajları ile beraber aslında hastane bünyesindeki tüm doktor sağlık personeli laboratuarlarımız ve ekipmanlarımızı sizlerin ayağına işyerlerinize evlerinize yani siz neredeyseniz oraya getiriyor gün ve saat planlamalarını beraberce yaparak mesai kayıplarının da önüne geçmiş oluyoruz.

Mobil Sağlık Hizmetinde Sağlık Grubu Olma Avantajlarımızdan Faydalanın

Sağlık sektöründeki uzun yıllara yayılan tecrübelerimiz ve grup olarak büyüyerek  ilerleyişimiz  mobil sağlık hizmetleri konusundaki kurumsallığımızın da kanıtıdır.

En önemlisi yapılan testler ve alınan sonuçlar uygun Yüzyıl Hastanesine getiriliyor laboratuarlarında sonuçlandırılıyor ve uzman doktorlarca değerlendirilerek raporlanıyor  ve kısa sürede sizlere sunuluyor.

Unutulmamalıdır ki  yaptıracağınız bu mini chekup programları ile çalışanlarınızın sağlığını teyit edecek birçok hastalığı daha başındayken yakalama imkânı bulacak ve bu hizmeti çok uygun fiyatlar ile alacak ayrıca bu konudaki yasal yükümlülüğünüzü de sonuçlandırmış olacaksınız.

Mobil sağlık araçları ile yapılan bazı tetkikler:

İşitme Testi ( Odyometri )

Genel olarak odiometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve işitme sağlığının takip edilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu anlamda kullanılan birçok test vardır ve her biri farklı konularda bilgi vermektedir. Hangisinin yapılacağı KBB hekimi tarafından hastanın şikâyetlerine, muayene bulgularına ve diğer tetkik sonuçlarına göre belirlenir. Saf ses Odiometrisi (Pure Tone Odiometri): En sık uygulanan kulak testidir. Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Hasta ses yalıtımlı bir kabine oturtulur. Bir kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına sesler verilir. Hasta sesi duyduğu zaman elindeki butona basarak işaret verir. Böylece işittiği ses seviyesi belirlenmiş olur.

İşyerinizde, tamamen bu iş için tasarlanmış özel odiometri kabini ile donatılmış araçlarımızla tekniğine uygun olarak yapabilmekteyiz. Sonuçlar odiometristimiz tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır.

Gerektiğinde hastanemizdeki Kulak Burun Boğaz uzmanlarımız tarafından klinik olarak muayene edilerek gerekli tedavileri sağlanabilmektedir.

Akciğer Grafisi

Spirometrik inceleme  akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. Meslek hastalıklarının tanı tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin olarak kullanılır. Aynı zamanda çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir. Teknolojinin son ürünü cihazlarımız ile bu taramayı istenilen uygun şartlarda mobil sağlık aracımız ile yapmaktayız.

Solunum Fonksiyon Testi ( SFT )

Tetanos Aşısı, Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.) Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

Aşı Uygulamaları

Laboratuar Tetkikleri

 • AST
 • GGT
 • Kolesterol
 • Hemogram (18 Parametre)
 • Üre
 • Trigliserid
 • Kan Şekeri
 • Kreatinin
 • Sedimantasyon
 • Kan grubu
 • HBsAg (ELISA yöntemi ile)
 • Portör taramaları
 • Anti-HBs (ELISA yöntemi ile)
 • Anti- HBc IgG (ELISA yöntemi ile)
 • Anti-HCV (ELISA yöntemi ile)
 • Anti-HIV(1+2)-ELISA yöntemi ile)
 • Uyuşturucu madde panelleri
 • Her türlü check-up uygulamaları
 • Kanda Kurşun
 • İdrarda Kurşun
 • ALA
 • ALA-Porfobilinojen
 • Protoporfirin
 • Koproporfirin
 • TCA
 • TCE
 • Fenol
 • Toluen
 • Hippürik Asit
 • Kolinesteraz
 • Karboksihemoglobin
 • Methemoglobin
 • Bakır
 • Çinko
 • ALT
 • Tam idrar tetkiki

Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları

Çalışanların yaptıkları iş dolayısı ile görme problemleri yaşayıp yaşamadıkları anlamak, aynı zamanda çalışanların, yaptıkları işler için görme kalitesi açısından uygun olup olmadıklarını anlamak için rutin göz kırma kusuru taramaları önemli bir farkındalık yaratmaktadır. Detaylı bir göz muayenesinin uygun ortam ve hijyen şartlarında ciddi ekipmanlarla yapılabileceği gerçeği göz önünde bulundurulursa bu çok da pratik bir uygulama olamamaktadır. Bu nedenle AKADEMİ Mobil Sağlık olarak biz, temel kırma kusuru taramaları yaparak göz problemi ile ilgili şüpheli çalışanları tespit ediyoruz ve olması gereken klinik şartlarda muayene olabilmeleri için hastanelerimize davet ediyoruz. Kırma kusuru taramalarını bu iş için üretilmiş çok özel bir cihazla ( otoreflaktometre ) ve iş yerinizde pratik bir şekilde yaparak, sonuçlarını göz uzmanlarımıza sunuyoruz onların değerlendirmeleri neticesinde oluşan raporları sağlık birimlerinize veya ilgililere sunuyoruz.

Portör Taramaları

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taramaları yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca halk sağlığı açısından da çok önem taşımaktadır. Mobil portör ekimiz ve mobil sağlık aracımız işyerlerinize gelerek bu uygulamaları sizin için yapmakta ve takip etmektedir.

Portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır

Akciğer grafisi ( tüberküloz yönünden en az yılda bir)

Gaita kültürü ( salmonella ve shıgella yönünden en az yılda bir )

Dışkının mikroskobik incelenmesi ( entamoeba,histolytica kistleri giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden altı ayda bir )

Boğaz ve burun kültürü (staphylococcus aureus yönünden en az yılda bir )