Anasayfa - Özel Akademi OSGB - Gebze OSGB - İş Sağlığı ve Güvenliği WEB SONUÇ Gebze İş Güvenliği Uzmanı  - Özel Akademi OSGB - Gebze OSGB - İş Sağlığı ve GüvenliğiHIZLI TEKLİF AL Gebze İş Güvenliği Uzmanı  - Özel Akademi OSGB - Gebze OSGB - İş Sağlığı ve GüvenliğiİŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SÜRE HESAPLAMA Gebze İş Güvenliği Uzmanı  - Özel Akademi OSGB - Gebze OSGB - İş Sağlığı ve GüvenliğiİŞYERİ HEKİMİ SÜRE HESAPLAMA Gebze İş Güvenliği Uzmanı  - Özel Akademi OSGB - Gebze OSGB - İş Sağlığı ve GüvenliğiDİĞER SAĞLIK PERSONELİ SÜRE HESAPLAMA
Özel Akademi OSGB

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Yazın...

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İşletmelerde İş Güvenliği Uzmanı istihdamı,

 • Risk Değerlendirmesi ve raporlama çalışmaları,
 • İş güvenliği saha denetimleri,
 • İşyeri iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği hazırlanması,
 • İşyeri için gerekli olan yasal izin,belge ve ruhsat alınması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği prosedür ve talimatlarının hazırlanması,
 • Alt İşveren İSG sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İşyeri Güvenlik İşaretlerinin Belirlenmesi,
 • Kişisel koruyucuların belirlenesi ve kullanımının kontrolleri,
 • Acil Eylem Planlarının Hazırlanması, (İş Kazası, Yangın, Deprem, Sabotaj,Basınçlı kap patlaması, Sel vb.),
 • Acil Durum Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması,
 • İşçilere Ve Yöneticilere İş Sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
 • İSG Kurulu organizasyonunun gerçekleştirilmesi,kayıtların tutulması,
 • Kaza – Olay Analizi Ve Raporlama Sistemlerinin kurulması ve takibi,
 • İSG Performans Ölçümleri,
 • İSG El Kitaplarının Hazırlanması,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Oluşturulması Ve Raporlanması Hizmetleri sunulmaktadır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usül ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında;

Çalışanlara belirli periyotlar halinde

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi zorunludur. Bu eğitimler OSGB’ler veya işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde verilir.

Eğitim Konuları:
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

RİSK ANALİZİ
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm iş yerlerinde yapılması gereken risk analizi, İşletmelerde mevcut tehlikelerin tespit edilmesi, sonuçlarının belirlenmesi, bu sonuçların derecelendirilerek alınması gereken önlemlerin planlanması aşamasında risk değerlendirmesi çalışması yapılması ve önlem planının iş yeri yönetimine sunulması faaliyetini kapsar.

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara, iş yerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir proses olan risk analizi ve değerlendirmesi yapılması her sektör için uluslararası bazda bir gereklilik olduğu gibi ülkemizde de bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu çalışmanın yürütülmesi için, İş Güvenliği Uzmanımız iş yerini etüt eder, incelemelerde bulunur ve ilgili kişiler ile görüşmeler yaparak çalışmanın altyapısını oluşturur. Çalışmanın ardından risk değerlendirmesi hazırlanarak sonuç raporu ile birlikte işyeri yönetimine sunulur. Risk değerlendirmesi uluslararası düzeyde kabul görmüş yöntemler ile hazırlanır.